Virgül: Yazılı İletişimin Vazgeçilmezi

Virgül, yazılı iletişimde en sık kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Cümleleri birbirinden ayırmak, cümle içinde anlam ayrımını sağlamak ve cümlenin akışını düzenlemek için kullanılır.

Virgülün kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Örneğin:
 • Dışarı çıktım, ama yağmur yağıyordu.
 • Köpek havladı, kedi kaçtı.
 • Cümle içinde anlam ayrımını sağlamak için kullanılır. Örneğin:
 • Sabah erkenden, okula gittim.
 • Annem, babam ve ben, tatile gideceğiz.
 • Cümlenin akışını düzenlemek için kullanılır. Örneğin:
 • Dünyanın en güzel şehri, İstanbul’dur.
 • Ayşe, kitabını, masanın üzerine koydu.
Virgül
Sembol: Virgül
Virgül Sembolü

Virgülün yanlış kullanımı, cümlenin anlamını değiştirebilir veya cümlenin akışını bozabilir. Bu nedenle, virgülü doğru kullanmak önemlidir.

Kullanım Hataları

Virgülün kullanım hatalarından bazıları şunlardır:

 • Cümle içinde virgülün gereksiz yere kullanılması: Örneğin:
 • Yarın, okula gideceğim.
 • Köpeğim, çok sevimli, bir köpektir.
 • Cümle içinde virgülün eksik kullanılması: Örneğin:
 • Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.
 • Ayşe kitabını masanın üzerine koydu.
 • Cümle içinde virgülün yanlış yerde kullanılması: Örneğin:
 • Dünyanın en güzel şehri, İstanbul.
 • Ayşe, kitabını masanın üzerine, koydu.

Virgülün Kullanımı İle İlgili İpuçları

 • Cümle içinde virgülün kullanılıp kullanılmayacağından emin değilseniz, cümleyi virgülün olmadan okuyun. Cümle akıcı değilse, virgülü kullanın.
 • Cümle içinde virgülün kullanılıp kullanılmayacağından emin değilseniz, cümleyi virgülün ile okuyun. Cümle anlamlı değilse, virgülü kullanmayın.
 • Cümle içinde virgülün kullanılıp kullanılmayacağından emin değilseniz, cümleyi virgülün ile ve olmadan okuyun. Cümlelerden hangisi daha akıcı ve anlamlıysa, o cümlede virgülü kullanın.

Doğru kullanımı, yazılı iletişimde önemli bir rol oynar. Virgülün kullanım hatalarından kaçınmak için, yukarıdaki ipuçlarına dikkat edebilirsiniz.

Tarihçe

Virgül, yazılı iletişimde kullanılan bir noktalama işaretidir. Cümleleri birbirinden ayırmak, cümle içinde anlam ayrımını sağlamak ve cümlenin akışını düzenlemek için kullanılır.

Virgül
Virgül

Virgülün tarihçesi, Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. Antik Yunan döneminde, virgülün kullanımı, günümüzdekine benzer şekildeydi. Cümleleri birbirinden ayırmak, cümle içinde anlam ayrımını sağlamak ve cümlenin akışını düzenlemek için kullanılırdı.

Antik Roma döneminde, virgülün kullanımı biraz daha gelişti. Cümle içinde eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak için de kullanılmaya başlandı.

Ortaçağ’da, virgülün kullanımı daha da yaygınlaştı. Cümle içinde daha fazla anlamı vurgulamak için kullanılmaya başlandı.

 1. yüzyılda, virgülün kullanımının temel kuralları belirlenmeye başlandı. Bu kurallar, günümüzde de geçerli olan kurallardır.

Virgülün Türk dilindeki kullanımı, 19. yüzyılda başlamıştır. İlk olarak, Tanzimat Dönemi’nde, Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılan “Kāmûs-ı Türkî” adlı sözlükte virgülün kullanımı hakkında bilgiler verilmiştir.

 1. yüzyılda, virgülün kullanımı daha da yaygınlaştı. Türkçe dil bilgisi kitaplarında virgülün kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgiler verilmeye başlandı.

Günümüzde, virgül, yazılı iletişimde en sık kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Cümlelerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve cümlenin akışını düzenlemek için kullanılır.

Virgülün kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Cümleleri birbirinden ayırmak: Bu, virgülün en temel kullanım alanıdır. Cümleler, virgüllerle birbirinden ayrılır.
 • Cümle içinde anlam ayrımını sağlamak: Cümle içinde eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak için virgül kullanılır. Örneğin:

“Kırmızı, beyaz ve mavi (eş görevli kelime grubu) çiçekler (cümle) bahçede (cümle) açtı.

 • Cümlenin akışını düzenlemek: Cümlenin akışını düzenlemek için virgül kullanılır. Örneğin:

“Dışarı (cümle) çıktım, hava (cümle) soğuktu.

Virgülün yanlış kullanımı, cümlenin anlamını değiştirebilir veya cümlenin akışını bozabilir. Bu nedenle, virgülü doğru kullanmak önemlidir.

Bonus: Noktalı Virgül Kullanımı Nasıl Olmalı?

Noktalı Virgül
Sembol: Noktalı Virgül

Noktalı virgül ( ; ) kullanımı

Noktalı virgül, virgülden daha güçlü, noktadan daha zayıf bir duraksama işaretidir. Cümle içinde anlam ve yapı bakımından birbirine bağlı olan cümleleri veya cümle parçalarını ayırmak için kullanılır.

Noktalı virgülün kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir:

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için:

 • Dışarı çıktım; hava soğuktu; eve döndüm.
 • Bugün okula gittim; ödevimi yaptım; kitap okudum.
 • Yarın sinemaya gideceğiz; sonra da yemeğe çıkacağız.

Cümle içinde eş görevli kelime ve kelime gruplarını birbirinden ayırmak için:

 • Kitap, dergi, gazete; hepsi de benim.
 • Ahmet, Mehmet, Ali; bu üç arkadaş çok iyi anlaşıyor. Kırmızı, sarı, mavi; bu renkler bana çok yakışıyor.

Cümle içinde sıralı cümlelerden önce veya sonra ara cümle veya ara sözleri ayırmak için:

 • Dışarı çıktım; hava soğuktu; yani, eve dönmem gerekiyordu.
 • Bugün okula gittim; çünkü, ödevim vardı. Yarın sinemaya gideceğiz; ama, bilet almamız gerekiyor.
 • Cümle içinde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için:
 • Dışarı çıkan, ben değilim; kardeşim. Bu kitabı okuyan, sen olmalısın. Yemeği yapan, sen miydin?

Örnek cümleler:

 • “Dışarı çıktım, hava soğuktu; eve döndüm, ateş yaktım.” cümlesinde, iki sıralı cümle noktalı virgülle birbirinden ayrılmıştır.
 • Kitap, dergi, gazete; hepsi de benim.” cümlesinde, üç eş görevli kelime grubu noktalı virgülle birbirinden ayrılmıştır.
 • Dışarı çıktım; hava soğuktu; yani, eve dönmem gerekiyordu.” cümlesinde, sıralı cümleden önce ara cümle olan “yani” kelimesi noktalı virgülle ayrılmıştır.
 • Dışarı çıkan, ben değilim; kardeşim.” cümlesinde, yüklemden uzak düşmüş olan özne olan “ben” kelimesi noktalı virgülle ayrılmıştır.

Bu örnekleri inceleyerek, noktalı virgülün kullanım alanlarını daha iyi anlayabilirsiniz.

Noktalı virgülün kullanımı ile ilgili ipuçları

 • Cümle içinde noktalı virgülün kullanılıp kullanılmayacağından emin değilseniz, cümleyi noktalı virgülün olmadan okuyun. Cümle akıcı değilse, noktalı virgülü kullanın.
 • Cümle içinde noktalı virgülün kullanılıp kullanılmayacağından emin değilseniz, cümleyi noktalı virgülün ile okuyun. Cümle anlamlı değilse, noktalı virgülü kullanmayın.
 • Cümle içinde noktalı virgülün kullanılıp kullanılmayacağından emin değilseniz, cümleyi noktalı virgülün ile ve olmadan okuyun. Cümlelerden hangisi daha akıcı ve anlamlıysa, o cümlede noktalı virgülü kullanın.
Noktalama İşaretleri

İlgili Bağlantılar;

Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Twitter’dan Hareket Etmek Suç Mu?Comments

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


error: