Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir?

2023 Yılında Yargıtay Hangi Sözleri Hakaret Sayıyor?

Hakaret suçlamasıyla yargıya taşınan sözler kanunda net olarak düzenlenmediği için çok farklı kararlar çıkabiliyor. Hakaret suçlamasıyla ilgili açılan ceza davalarında verilen kararlar her zaman aynı olmuyor. Kimi zamanda hakaret olarak adlandırılabilecek sözler suç kabul edilmezken, kimi zaman da tam tersi sonuçlar çıkabilir. Ankara barosu Avukatı Umur Yıldırım’a Yargıtay tarafından karara bağlanan ve hakaret sayılmayan kelimeleri ve mahkemelerin uygulamalarını sorduk. Avukat Umur Yıldırım; “Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunun temel halinin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı veya diğer nitelikli hallerle işlenmesi halinde suçun cezasının alt sınırı 1 yıldan az olamaz. Hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde ise suçun temel halinin cezası 1/6 oranında arttırılır. Beddua, haysiyetsiz, nankör, adın batsın, kukla, adam değilsin, eşkıya, kim oluyorsun, tombaladan müdür, dört gözlü, suratsız seni, beceriksiz herif, Allah belanı versin, sen mafyanın avukatı mısın, ne var lan, bizi mi döveceksiniz, siz kimsiniz lan, yalan söylüyorsun, cins midir nedir, sahtekarlık yapma, oğlum sen laftan anlamıyor musun, meziyetsiz, karaktersiz, aç gözlü” gibi sözler Yargıtay yerleşik içtihatları kapsamında hakaret suçu sayılmıyor. Fakat bu sözler duruma ve zamana göre değişebiliyor. 

Hangi Sözlerin Hakaret Olup Olmadığını Bu Siteden Aratarak Hızlıca Öğrenebilirsiniz. https://hakaretmi.com/

Yargıtay Kararlarına Göre Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir?

hakaret sayilmayan kelimeler
Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir

Yargıtay kararları uyarınca, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı, eleştiri ve ağır eleştiri ve beddua niteliğindeki kelimeler hakaret suçunu oluşturmamaktadır. Buna ilişkin kararlar şöyledir;

 • ‘’Yöneticiden sözde vekalet alan sözde avukat’’ ifadesi onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve incitici davranış niteliğindedir.(Yargıtay 4. CD E:2013/2017 K:2014/9634 T: 27.03.2014)
 • ‘’Sen başına buyruk hareket ediyorsun, sen ağır cezalık adamsın, hatta senin idam olman lazım, sen benim düşmanlarımla anlaşıyorsun’’ ifadesi onur şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp nezaketsiz kaba söz niteliğindedir. (Yargıtay 4 CD E:2014/7482 K: 2014/35339 T: 08.12.2014)
 • ‘’Sen zaten duygusal anlamda dengesizsin, senin psikolojin bozuk’’ şeklindeki sözlerin muhatabın onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğindedir. (Yargıtay 18. CD E:2018/231 K: 2019/2197 T: 04.02.2019)
 • ‘’Saat 09.05 :))) kat 4 yer iskele ataputa saygıda kusur yok ‘’, ‘’Bugün Atatürk’ü Anma Günü, ben de seni anıyorum, iyi ki yoksun Atatürk’’ ile ‘’Bu tiranı özlediğimizi kim söyledi, iyi ki yoksun’’  şeklindeki yazılı beyan açıkça hakaret niteliği taşıdığı ve suç oluşturan ifadeler düşünce özgürlüğü kapsamına girmemektedir. (Yargıtay 11. CD E:2019/4869 K: 2019/8859 T: 05.12.2019)
 • ‘’Aşırı solcu ve ateist bir kişi’’ ifadesi onur şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici kaba ve nezaket dışı sözler olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmiştir. ( Yargıtay 18. CD E:2015/9474 K: 2015/13016 T: 09.12.2015)
 • ‘’Kaynananın seni dövdüğü kadar varmış’’ şeklindeki ifade mağdurun onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve incitici söz niteliğinde olup hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmiştir. (Yargıtay 18 CD E:2015/6493 T: 05.10.2015)
 • ‘’Seni hakem yapanı’’ şeklindeki sözlerinin katılanın onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici kaba ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 4:CD E:2015/5584 K:2015/6493 T: 05.10.2015)
 • ‘’Niye müdahale etmiyorsunuz, kaç para aldınız, adamla ortak mı çalışıyorsunuz.’’ Şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanların şeref onur ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmiştir. ( Yargıtay 18. CD E:2015/5558 K:2015/9544 T: 28.10.2015)
 • ‘’Senin karın o.ruspu, annesi onu adamlara satıyor, internetten koca buluyor, sürtük kendini satıyor.’’  şeklindeki ifade hakaret suçu kapsamına girdiği belirtilmiştir. (Yargıtay 4. CD E: 2014/6675 K:2015/2266 T: 27.01.2015)
 • ‘’Sen kadın mısın’’ kaba ve hitap tarzı niteliğinde olup katılanın onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması gerekçesiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmiştir. (Yargıtay 18. CD E:2019/7116 K:2020/8523 T: 22.06.2020)
 • ‘’Akıllı ol, kafayı mı yedin’’ şeklindeki sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde mağdurun şeref onur ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba bir davranış niteliğinde oluğu belirlenmiştir.
 • ‘’Ulan it, benimle konuşurken ağzını yıka, mert ol, Kastamonu ayısı’’ biçimindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olması nedeniyle hakaret suçu olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 4. CD E:2015/5853 K: 2015/29903 T: 27.05.2015)
 • ‘’Az önce bağırıyordun şimdi karı gibi kıvırıyorsun’’ katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan kaba sözler olarak nitelendirilmiştir.(Yargıtay 2. CD E:2020/10152 K: 2021/1959 T: 09.02.2021)
 • ‘’Keşke maymundan gelselerdi.’’ biçimindeki sözlerinin rencide edici şeref ve haysiyetlerine yönelik küçük düşürücü sözler olduğu için hakaret suçu oluştuğu belirtilmiştir. (Yargıtay 2. CD E:2011/24094 K:2013/3387 T: 20.02.2013)
 • ‘’Sapık, bilgisiz, zorba, hasta’’ gibi sözcüklerin katılanın şeref haysiyet ve saygınlığına saldırı niteliği olduğu gözlemlenmiştir. (Yargıtay 4. CD E:2009/11480 K:2010/3928 T: 10.03.2010)
 • ‘’Tavuk, korkaklar, sizleri nasıl sindirdim’’ şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde katılanın şeref, haysiyet ve onurunu rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı sözler olarak değerlendirilmiştir.  (Yargıtay 18. CD E:2015/4475 K:2015/13021 T: 09.12.2015)
 • Allahsızsın, vicdansız ve acımasızsın.” – kaba hitap tarzı ile beddua niteliğinde olduğundan hakaret suçunun yasal unsurları oluşmamıştır. (Yargıtay 15. CD. E: 2017/36393 K: 2021/6049 T: 26.05.2021)
 • Açgözlü bir avukatın hazırladığı senaryo ile mahkemeyi yanıltmaktadır.” – ifadesi onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp kaba ifade niteliğindedir. (Yargıtay 18. CD. E: 2015/1358 K: 2015/1698 T: 22.05.2015)
 • Müdür de adam mı, adam gibi adam bile değil.” – ifadesi kaba hitap tarzı niteliğindedir. (Yargıtay 18.CD. E: 2018/53 K:2019/4137 T: 28.02.2019)
 • Sizin gibi doktorun da hastanesinin de Allah belasını versin, ahlaksız.” – ifadesi, sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayı nezaket dışı ve kaba söz niteliğindedir. (Yargıtay 18. CD. E: 2019/9065 K. 2020/1934 T: 23.01.2020)
 • Allahsızsın, vicdansız ve acımazsın.” – ifadesi, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba hitap tarzı le beddua niteliğindedir. (Yargıtay 15. CD. E. 2017/36393 K: 2021/6049 T: 26.05.2021)
 • A.ına koyduğumun yerinde herkes işini yapacak.” – sözlerinin katılanın hedef alarak söylenmemesi nedeniyle katılanın onur, şeref ve saygınlığına saldırı olarak değerlendirilmeye belirtilmiştir. (Yargıtay 4. CD. E:2021/3864 K: 2021/20597 T: 24.06.2021)
 • Eşkıya mısın, anarşist misin, sen ne biçim avukatsın.” – kaba ve nezaket dışı hitap tarzı olarak değerlendirilmiştir. (Yargıtay 4. CD. E: 2020/12836 K: 2021/6846 T: 01.03.2021)
 • Ulan it, benimle konuşurken ağzını yıka, mert ol, Kastamonu’nun ayısı.” – biçimindeki sözler onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı belirtilmiştir. (Yargıtay 4. CD. E: 2015/5853 K: 2015/29903 T: 27.05.2015)
 • Okumuşsunuz ama bu kadar nasıl cahil olabilirsiniz.” – ifadesi rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 4. CD. E: 2013/3009 K: 2014/11868 T: 15.04.2014)
 • Sen çapulcu musun?” – ifadesi, sert eleştiri niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 4. CD. E: 2013/1452 K: 2014/11743 T: 14.04.2014)
 • Senin çenek çok düşük, sesin çok çıkıyor.” – ifadesi hakaret olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 18. CD. E: 2015/9261 K: 2015/8179 T: 19.10.2015)
 • Hanzo” – kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 18. CD. E: 2016/13348 K: 2018/14285 T: 05.11.2018)
 • Kendini adamdan saydın.” – ifadesi rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 4. CD. E:2020/13401 K: 2021/7667 T: 04.03.2021)
 • Tavuklar, korkaklar, sizleri nasıl sindirdim.” – ifadesi onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı sözler olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 18. CD. E: 2015/4475 K: 2015/13021 T: 09.12.2015)
 • Meymenetsiz suratında meymenet yok, terbiyesiz.” – ifadesi rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 18.CD. E: 2015/36187 K: 2017/6539 T: 26.05.2017)
 • Ukala” – rahatsız edici, aba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 18. CD. E: 2019/390 K: 2020/1377 T: 16.01.2020)
 • Yobaz” – kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 18. CD. E: 2017/4058 K: 2018/537 T: 22.01.2018)
 • Zübük” – eleştiri niteliğinde olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 18. CD. E: 2015/9326 K: 2015/12196 T: 30.11.2015)

Hakaret Suçu Cezası Ne Kadardır?

Yargıtay
Yargıtay- Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir

TCK 125. Maddesi kapsamında;

 • Basit hakaret suçunun cezası  üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası,
 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı veya kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
 • Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Hakaret Suçunda Dava Nasıl İşler?

Hakaret suçunun basit takibi şikayete bağlı suçlar içindedir. Yani mağdurun şikayeti ile soruşturma başlatılır. Suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet etmelidir. Aksi durumda şikayet hakkını kaybeder. Şikayet karakol veya savcılıklara yapılabilir.

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi İçin Tıklatınız

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu takibi şikayete bağlı değildir. Bu nedenle hakaret suçunun bu şekli için herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçun işlenmesi halinde cumhuriyet savcılığı resen soruşturma başlatır.

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu hariç, tüm hakaret suçları  taraflar arasında uzlaştırma prosedürü uygulanır. Savcılık önce tarafları uzlaşma sevk eder. Uzlaşılmadığı durumda iddianame düzenleyerek mahkemeye sevk eder. Hakaret suçları nedeniyle açılan davalar asliye ceza mahkemesinde görülür.

Kamu görevlisine ve cumhurbaşkanına hakaret suçu, şikayete tabi suçlardan olmadığından uzlaştırma kapsamında değildir.

Bilgilendirme

İlgili Bağlantılar

Memur Maaşları

Savcı Maaşları

Hostes Maaşı

Doktor Maaşları

Akademisyen MaaşlarıComments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


error: