Twitter’dan Hakaret Etmek Suç Mu?

Twitter’dan Hakaret Etmek Suçtur. Yapmadan Önce Bir Defa Daha Düşünün!

Twitter’dan hakaret etmek suç mu? Twitter’dan hakaret edersem beni bulabilirler mi? Twitter’dan hakaret edilen yazıyı rt (Retweet) etmek suç mu? Merak edilen bu soruların hepsini ceza avukatı ve sosyal medyada kullanıcısı Umur Yıldırım’a sorduk. Ankara Barosu avukatlarından Umur Yıldırım sosyal medya da olsa insanların kimseye hakaret etme ve tehditte bulunma haklarının olmadığını belirterek son yıllarda yoğun olarak kullanılan ve insanların vazgeçilmez bir kullanım aracı olan internet iletişim aracı ve buna bağlı olarak kullanılan sosyal medya ağlarının doğru olarak kullanılmaması halinde bir çok suç tipiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle son derece dikkatli olmalısınız.” dedi. Yıldırım ekledi; “Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim” mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.

Hangi Sözlerin Hakaret Olup Olmadığını Bu Siteden Aratarak Hızlıca Öğrenebilirsiniz. https://hakaretmi.com/

AV. Umur Yıldırım
Av. Umur Yıldırım

Ankara Barosu avukatlarından Umur Yıldırım; “Sosyal medya üzerinden hakaret suçu Türk Ceza Kanunu (TCK) 125 ile 131. Maddeleri arasında düzenlenen hakaret suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesini ifade etmektedir. Kanuna göre hakaret suç; bir kimseye onun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiilin veya olgunun isnat edilmesi, sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırılması şeklinde işlenebilmektedir. Hakaret suçu mağdurun huzurunda ya da gıyabında(yokluğunda) gerçekleştirilmesi mümkündür, suçun oluşması bakımından bir fark yaratmamaktadır. Ancak Kanun maddesinde belirtildiği üzere mağdurun gıyabında işlenen hakaret fiilinin cezalandırılabilmesi için en az üç kişi ile ihtilat ederek işlenmesi şartı aranmaktadır.

İnternet veya Twitter, instagram, facebook üzerinde hakaret suçunun basit şeklinin işlenmesi halinde, hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.” dedi.

Av. Umur Yıldırım

Twitter üzerinden gerçekleşen hakaret suçlarında şüphelinin tespiti oldukça zordur ama imkansız değildir diyen ceza avukatı Umur Yıldırım; “Twitter üzerinden yapılan hakaret, tehdit, şantaj ve iftira nitelikli paylaşımların tespit edilemeyeceği ve hesap sahibinin yakalanamayacağı yönünde oldukça yanlış bir genel kanı var. ABD merkezli Twitter, çocuk porn*su ve uluslararası terör suçları haricinde, hiç bir şekilde kullanıcılarının IP bilgilerini vermese de, bazı sosyal mühendislik yöntemleri ve emniyet güçlerinin kullandığı özel teknikler sayesinde bir çok kullanıcının IP numarasını ve dolayısıyla kimliklerini tespit edebilmek mümkün olabiliyor. Gerçek ismini kullananlar zaten kolaylıkla tespit edilebilir, hatta takma isim kullananlar bile geçmişteki iletilerinden, paylaştıkları içeriklerden, bağlantılı diğer servis hesaplarından kolaylıkla eşleştirilebilir ve kimliği tespit edilebilir.” dedi.

Twitter Üzerinden Hakaret Suçu

Twitter’dan Hakaret Etmek Suç Mu?
Twitter’dan Hakaret Etmek Suç Mu?

Hakaret suçu, özellikle son dönemlerde internete erişim hakkının neredeyse temel haklardan sayılmasıyla birlikte son derece yaygınlaştı. Günümüzde bilgisayar ya da mobil cihazlardan internete erişimi olan herkes istediği siteye girebiliyor, istediği sosyal medya platformuna üye olabiliyor, takip ettiği kişilerin günlük yaşamlarının yakın takipçisi olabiliyor. Her ne kadar sosyal medyanın etki alanının genişliğinin farkında olarak paylaşımlarımızı buna göre şekillendirsek de bizler de farkında olmadan diğer insanların kişilik değerlerine zarar veren veya zarar verilen taraf olabiliyoruz. 

Hakaret suçu, tam olarak yukarıda bahsedilen ve neredeyse her gün maruz kaldığımız kişilik değerleri ihlallerinin en yaygın hali. Sosyal medya sitelerinin üyelerine sağladığı paylaşımı “sil” veya “arşivle”, hesabı “kapat” veya “geçici bir süreliğine dondur” veya “hesabı gizle” seçenekleri, kullanıcıların diğer kullanıcılara karşı fütursuzca paylaşımlarda bulunmalarına aracı olabiliyor.  Ancak hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilerin sonradan paylaşımlarını “silmeleri”, hesaplarını “kapatmaları” ya da “gizlemeleri” artık çözüm değil. Noterler Birliği’nin sunduğu “E-TESPİT” hizmeti ile hakaret içerikli paylaşımlar silinse dahi kayıt altına alınabiliyor.

Bilişim yoluyla işlenen hakaret suçu şikayete bağlı bir suç olup, zamanaşımı içeren yani mağdura suçun failinin yahut hakaret fiilinin öğrenildiği tarihten itibaren altı aylık şikayet etme süresi tanıyan bir suçtur. Hakaret ile ilgili şikayetler kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılmaktadır. İnternet, bilginin çok hızlı yayılıp bir o kadar da hızlı toplanabildiği bir ortam olduğu için konu ile ilgili delillerin toplanması ve failin bulunması zorluğu da göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur.

Twitter’dan Hakaretin Cezası Ne Kadar?

Ceza avukatı Umur Yıldırım; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. İnternet veya sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları aleni işlendiğinden, aleniyet nedeniyle hakaret suçu cezası 1/6 oranında arttırılacaktır. İnternet veya Twitter, instagram, facebook üzerinde hakaret içerikli iletilerin cezası, aleniyet unsurundan dolayı daha ağırdır, çünkü bu iletilerin sınırlı sayıda bir insana değil sınırsız sayıda insanlara ulaşma ve daha fazla etki doğurma ihtimali vardır. Bu sebeple cezası basit hakarete göre biraz daha ağırlaştırılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Twitter’dan Hakaret Suçunda Hangi Savunmalar Yapılıyor?

Twitter
Twitter

Ceza avukatı Umur Yıldırım: “Haklarında ceza davası açılmış bazı kullanıcılar, hesaplarının ele geçirildiğini veya bir başkasının kendisi adına hesap açtığını öne sürüyorlar. Bu şekilde bir savunma mahkemece bir yere kadar kabul edilebilir, zira gerçekten adına açılmış sahte bir hesaptan ve kullanılan ifadelerden dolayı yargı önüne çıkan insanlar var. Ancak, soruşturma sırasında bu hesabın o kişiye ait olduğu veya o kişinin kontrolünde olduğu yönünde yan deliller bulunması olanaklıdır. Bir çok soruşturmada, mahkeme tarafından bilgisayar ve cep telefonu araması kararı verilip şüpheli kişinin bilgisayarındaki veya cep telefonundaki veriler silinse dahi delil olarak tespit edilebilmektedir. Böylelikle bu tür bir savunmaya itibar edilip edilmeyeceği rahatlıkla değerlendirilebilmektedir.” dedi.

Türk Ceza Kanunu 125/2. maddede hakarete konu fillin “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde…” şeklinde devam eden hüküm açık şekilde internet ortamında gerçekleşen hakaretin de suç teşkil edeceği konusunu açıklığa kavuşturmaktadır. Hakaret fiili mail yolu ile muhataba ulaştırılabileceği gibi, sosyal medya platformları üzerinden paylaşımlara yorum yapılmak suretiyle olabilir yahut kişiyi hedef alan paylaşım ya da direk olarak kişiye atılacak bir özel mesaj ile de gerçekleştirilebilir.

Hakaret İçerikli Tweetleri Retweet’lemek Suç mu?

Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcılar Türk Ceza Kanunu göre cezalandırılıyor. Yargıtay’ın emsal niteliğindeki son kararına göre sadece paylaşımı yapan kişiler değil bu paylaşımı retweet eden kullanıcılar da suçlu sayıldı.

Avukat Umur Yıldırım; “Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Twitter‘da hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi. Söz konusu tweeti, retweet yapan kullanıcılar hakaret suçu işlemiş sayıldı. Yargıtay gerekçe olarak retweet yapan kullanıcıların hakaret içerikli ilk paylaşımı daha fazla kullanıcıya yaydığı için böyle bir karar aldı.” Yıldırım ekledi; “Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim” mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.

İlgili Bağlantılar

Savcı Maaşları

Memur Maaşları

Polis Maaşları

Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Akademisyen MaaşlarıComments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


error: