Sorumluluk Reddi


Sorumluluk Reddi

Bu web sitesine giriş yaparak, aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz:

  • Bu web sitesindeki metinler, görseller, grafikler, ses dosyaları, çizgi animasyon dosyaları, video dosyaları ve bunların düzeni (“Malzeme”), sadece “QAR Akıllı Menü Sistemleri” hakkında genel mahiyette bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.
  • QAR Akıllı Menü Sistemleri bu web sitesindeki bütün malzemenin ve bilginin (“İçerik”) hazırlanma aşamasında, kendisinden beklenebilecek âzami dikkati sarf etmiş olmasına rağmen, bu malzeme ve bilginin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekte; ayrıca QAR Akıllı Menü Sistemleri bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.
  • QAR Akıllı Menü Sistemleri veya çalışanlarından herhangi birisi bu web sitesinde bulunan veya bu web sitesinde atıfta bulunulan Malzemenin kullanımından dolaylı veya dolaysız olarak veya netice itibarı ile hasıl olmuş zarar ve/veya hasarlardan mesul olmayacaktır; bu belge ile bu çeşit mesuliyet, kanunun elverdiği ölçüde, QAR Akıllı Menü Sistemleri tarafından tamamen reddedilmiştir.
  • Bu web sitesinde kullanılan malzemenin telif hakları, sitede belirtildiği şekilde QAR Akıllı Menü Sistemleri’ne aittir. Bu web sitesindeki Malzeme telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Bu web sitesindeki Malzeme, ticari kullanım ve dağıtım amacı ile kopyalanamaz, değiştirilemez veya başka bir sitede kullanılamaz. Bu Malzemenin herhangi bir kısmının izinsiz çoğaltılması veya kullanımı kesinlikle yasaktır.
  • Bu web sitesinde, QAR Akıllı Menü Sistemleri tahminlerine dayanan ileriye dönük beyanlar olabilir. Bu web sitesindeki “ummak”, “inanmak”, “tahmin etmek”, “beklemek”, “niyetli olmak”, “planlamak” ve “tasavvur etmek” gibi ifadeler bir beyanın ileriye dönük olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Bu gibi beyanlar, yapıldıkları tarihteki QAR Akıllı Menü Sistemleri müstakbel olaylar hakkındaki görüşlerini yansıtmakta olup, risk ve belirsizliğe tabidirler. QAR Akıllı Menü Sistemleri buna benzer ileriye dönük beyanları güncelleştirme niyeti ve mükellefiyeti olmadığını bildirir.
  • Bu web sitesi QAR Akıllı Menü Sistemleri’nin kontrolünde olmayan web sitelerine bağlantılar içermektedir. Dolayısı ile QAR Akıllı Menü Sistemleri bu bağlantılı siteler hakkında herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.
  • Kullanım şartları Türk kanunlarına tabidir.


error: